Kelluvan tuulivoiman kehittäminen Itämerellä

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Etusivu

Etusivu

SeaSapphire on Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama yhteisyritys, joka selvittää edellytyksiä rakentaa neljä kelluvaa merituulivoimapuistoa Ruotsiin ja Suomeen. Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa hiilidioksidivapaata sähköä sekä tarjota uusia ratkaisuja, joiden avulla Ruotsi ja Suomi voivat edetä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja vastata kasvavaan sähkön kysyntään.

SeaSapphire vastaa kokonaisuudessaan 4–10 gigawatin (GW) kapasiteetin hankekehityksestä. Yhteisyrityksen kelluvat merituulivoimapuistot ovat Draken, Herkules, Skidbladner ja Wellamo. Hankkeiden ollessa luvitusvaiheessa SeaSapphire keskittyy paikallisten arvoketjujen kehittämiseen. Tämä mahdollistaa sekä paikallisten työpaikkojen luomisen että kaupallisen mittakaavan vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen käyttöönoton Ruotsissa ja Suomessa.

Hankkeiden arvioidaan tuottavan vuositasolla jopa 40 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa osaltaan Ruotsin ja Suomen tavoitteeseen lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lähitulevaisuudessa. Uusiutuvan energian tuotanto myös mahdollistaa myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset sekä pitkäaikaiset ja paikalliset työsuhteet hankekehitysalueilla.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Kelluva tuulivoima

Kelluva tuulivoima

Kelluvia tuulivoimalaperustuksia käytetään yleensä syvissä vesissä, joissa kiinteä meriperustus ei ole taloudellisesti kannattavaa. WindEurope on arvioinut, että 80 prosenttia Euroopan tuuliresursseista on yli 60 metrin syvyydessä. Kelluvat ratkaisut tulevatkin olemaan keskeisessä roolissa merituulivoiman hankekehityksessä monissa maissa, kuten Ruotsissa ja Suomessa.

Kelluvan merituulivoiman etuna on se, että merituulivoimapuistot voidaan sijoittaa kauemmaksi rannikosta. Siellä tuuliolosuhteet ovat useimmiten paremmat, mutta haitat maisema- ja ympäristövaikutusten osalta sekä merenkululle ja kalastukselle ovat pienemmät.

SeaSapphire neljä hanketta luovat myös merkittäviä kaupallisia ja teollisia hyötyjä Ruotsille ja Suomelle, esimerkiksi teknologiteollisuudelle. Samalla maat hyötyvät kelluvan merituulivoimamarkkinan ennakoidusta kasvusta.

Spain’s
objectives
for 2030:
1-3GW
Portugal's
objectives for the following years:
6-8GW
IBW’s
objectives:
Multi-gigawatts

(hundreds of thousands of homes)
Potential maritime area for floating offshore wind
8,000km2
Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Merialueiden monikäyttö

Merialueiden monikäyttö

Merituulivoimapuistojen yhteydessä voi viljellä merilevää, mikä edistää sekä ravinteiden että biomassan teollista tuotantoa.

Merilevän viljely voi mahdollistaa kestävästi tuotetun ja terveellisen ravinnonlähteen, jota voidaan hyödyntää useissa elintarvikkeissa. Merilevää voidaan käyttää myös biopolttoaineiden tuotantoon. Merilevä kasvaa nopeasti, sitoo hiiltä, fosforia ja nitraatteja sekä tuottaa happea. Lisäksi sillä on negatiivinen hiilijalanjälki.

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteisyrityksen SeaSapphire tavoitteena on selvittää yhdessä paikallisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa merituulipuistojen alueiden hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä Itämeren soveltuvuutta merilevän viljelyyn.

Tuotetun energian käyttömahdollisuudet

Tuotetun energian käyttömahdollisuudet

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteisyrityksen SeaSapphire tavoitteena on tutkia sähköpolttoaineiden tuotannon mahdollisuuksia tuulivoimapuistojen lähellä. Tutkimuksia tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Sähköpolttoaineita voidaan tuottaa merituulivoimapuistojen tuottamasta sähköstä, minkä lisäksi tuotantoon tarvitaan vettä ja hiilidioksidia. Toisin kuin perinteiset polttoaineet, sähköpolttoaineet eivät vapauta lisää hiilidioksidia ilmakehäämme. Sähköpolttoaineet ovat myös ilmastoneutraaleja.

Sähköpolttoaineet ovat yhteensopivia nykypäivän polttomoottoreiden kanssa, ja niitä voidaankin käyttää "drop-in"-polttoaineina raskaassa liikenteessä sekä kemikaalien tuotannossa. Sähköpolttoaineet mahdollistavat olemassa olevan energiainfrastruktuurin hyödyntämisen siirryttäessä fossiilisista kestävään polttoaineen tuotantoon ja varastointiin. Sähköpolttoaineet tukevat myös sähköverkkoinfrastruktuurin vakautta tuomalla joustoa uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamaan vaihteluun.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Hankekehityksen tavoitteet

Hankekehityksen tavoitteet

01 -

Hankkeet tuottavat vuositasolla jopa 40 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa energiaa. Ruotsin ja Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteeettia yhteensä noin 240 terawattituntia vuoteen 2045 mennessä.

02 -

Selvitämme vaihtoehtoisia ja kestäviä keinoja hyödyntää tuotettua energiaa ja merituulivoimapuistojen tarvitsemaa merialuetta. Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten tutkimusorganisaatioiden, innovaatioaloitteiden, korkeakoulujen  ja teollisten toimijoiden kanssa tutkiaksemme sähköpolttoaineiden, hiilidioksidinpoiston (CDR) ja merilevän viljelyn eri mahdollisuuksia.

03 -

Olemme sitoutuneet kehittämään kestäviä ja muutosvoimaisia merituulivoimahankkeita. Haluamme myös, että paikallisyhteisöt voivat hyötyä hankkeista. Sitoudumme jatkuvaan ja avoimeen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa, jotta voimme mahdollistaa esimerkiksi kelluvaan merituulivoimaan liittyvien paikallisten työpaikkojen ja arvoaketjujen syntymisen. Lisäksi selvitämme merialueiden ja tuotetun energian erilaisia käyttötapoja.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Kumppanuutemme

Kumppanuutemme

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteisyritys SeaSapphire on ainutlaatuinen kumppanuus, joka edistää Ruotsin ja Suomen kelluvan merituulivoimapotentiaalin hyödyntämistä. Ruotsalainen Eolus on ollut yli 30 vuoden ajan Pohjoismaiden johtava tuulivoimakehittäjä. Irlantilainen Simply Blue Group on sinisen talouden johtava kehittäjä, joka on työskennellyt kelluvien merituulivoimapuistojen, aaltoenergian, sähköpolttoaineiden ja kestävän vesiviljelyn alalla jo kymmenen vuoden ajan.

Eolus

Leading Developer of Renewable Energy

Eolus on yksi johtavista uusiutuvan energian kehittäjistä Pohjoismaissa. Eolus kehittää hankkeet esivaiheesta rakentamiseen ja operointiin. Eolus tarjoaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön hankkeiden kokonaiskapasiteetti on yli 17 gigawattia (GW).

www.eolusvind.com

Om Simply Blue Group

To be updated.

Simply Blue Group on lähtöisin Irlannin Corkista, ja tällä hetkellä yhtiöllä on toimistoja ympäri maailmaa. Simply Blue Group on johtava varhaisen vaiheen kehittäjä kestäville ja muutosvoimaisille merellisille hankkeille, jotka antavat myös yhteisöille mahdollisuuden hyötyä sinisestä taloudesta.

Simply Blue Groupin hankkeet kattavat kelluvan merituulienergian, aaltoenergian, sähköiset polttoaineet ja hiilen sidonnan ja varastoinnin (CCS) sekä kestävän vesiviljelyn. Simply Blue Groupin tavoitteena on lisätä tietoisuutta valtamerten potentiaalista, olla merellisten hankkeiden edelläkävijä ja tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa kestävän sinisen talouden ja yhteisöjen rakentamiseksi. Simply Blue Groupilla on yli 15 gigwatin (GW) edestä kelluvia merituulivoimahankkeita.

www.simplybluegroup.com
Tiimi

The SeaSapphire Team

Magnus Rosenblad
Magnus Rosenblad

Portfolio Director

Read Bio
Magnus Rosenblad
Magnus Rosenblad

Experienced industry leader and investor with 10 years as President of GE Energy (Sweden)AB and GE Digital/Grid Solutions with an overall responsibility to manage the onshore wind power project portfolio, Gas Turbine assets and development of the grid technology business. Prior to joining GE, Magnus was the founding partner of Sustainable Growth Associates and Investors GmbH with a focus on market development and investments in renewable energy SME companies.

Portfolio Director

Anu Vaahtera
Anu Vaahtera

Offshore Project Manager in Finland

Read Bio
Anu Vaahtera
Anu Vaahtera

Offshore Project Manager in Finland

Anu Vaahtera joined Eolus in June -22 and works as Offshore Project Manager in Finland. Before joining Eolus, she was working for Gaia Consulting as a leading consultant and project director in large multi-client projects in the renewables, marine industries and logistics sectors. She has experience in offshore wind in the Nordic regions such as foundations development, public relations and business development. She has two degrees, one in Environmental and Resource Management and the other in Social Sciences.

Greta Aurell
Greta Aurell

Offshore Project Manager

Read Bio
Greta Aurell
Greta Aurell

Offshore Project Manager

Greta Aurell on työskennellyt projektipäällikkönämerituulivoimahankkeissa Eoluksella elokuusta 2022 lähtien. Hän on aiemmintyöskennellyt paperi- ja selluteollisuudessa, sekä energiaoptimoinnin parissakiinteistöalalla. Koulutukseltaan hän on energia- ja ympäristötekniikandiplomi-insinööri.

Josefin Wildstam
Josefin Wildstam

Offshore Project Manager

Read Bio
Josefin Wildstam
Josefin Wildstam

Offshore Project Manager

Josefin Wildstam aloitti Eoluksella tammikuussa 2023 ja työskenteleeprojektipäällikkönä merituulivoimahankkeissa Malmössä, Ruotsissa. Ennen Eolukselletuloaan Josefin työskenteli konsulttialalla ympäristökonsulttina, viimeksiSwecolla. Hänellä on aikaisempaa kokemusta projektinhallinnasta jatyöskentelystä ympäristölupien ja YVA:n parissa, esimerkiksimerituulivoimahankkeissa. Koulutukseltaan hän on ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

José Soares
José Soares

Project Controls Manager

Read Bio
José Soares
José Soares

Project Controls Manager

José Soares works at Simply Blue Group as a Project Control Manager.

Prior to join the Sea Sapphire team, José worked in industrial context as a Quality, Environmental and H&S Manager in a Cork product manufacturer and in academia in a varied number of positions, at Uppsala University. He has a background in Industrial Engineering and Master in Wind Power Project Management.

Joanna Moberg
Joanna Moberg

Offshore Project Manager

Read Bio
Joanna Moberg
Joanna Moberg

Offshore Project Manager

Joanna Moberg joined Eolus in February 2023 as Offshore Project Manager, based in Malmö. For the past 6 years, she has worked as a senior environmental consultant on marine infrastructure projects, including offshore wind power, export cables and pipelines. She has experience in permitting process from both a national and international perspective.

Mats Goldberg
Mats Goldberg

Technical Manager, Sweden & Finland

Read Bio
Mats Goldberg
Mats Goldberg

Technical Manager, Sweden & Finland

Technical expert with 5 years of experience as responsible for floating offshore wind and synergetic business at the Research Institute of Sweden (RISE) engaged in different projects related to research on offshore wind projects ranging from platform technologies, grid balancing, control systems and synergetic technologies. Prior to joining RISE, Mats was CTO and engineering consultant at Flowocean, Siemens Gamesa, GE and Scanwind for 10years.

Blogi/uutiset

Latest News & Press

SV SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire
SV Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
SeaSapphire