Kelluvan tuulivoiman kehittäminen Itämerellä

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Etusivu

Etusivu

Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama SeaSapphire selvittää mahdollisuuksia rakentaa neljä kelluvaa merituulivoimatuotantoaluetta Suomeen ja Ruotsiin; Wellamo, Skibladner, Herkules ja yksi vielä salassa pidettävä hanke. Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa hiilidioksidivapaata sähköä sekä tarjota uusia ratkaisuja, joiden avulla Ruotsi ja Suomi voivat edetä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja vastata kasvavaan sähkön kysyntään.

SeaSapphire vastaa kokonaisuudessaan 4–10 gigawatin (GW) kapasiteetin hankekehityksestä. Kelluville perustuksille suunniteltavat merituulivoimahankkeet ovat Herkules, Skidbladner ja Wellamo. Hankkeiden ollessa luvitusvaiheessa SeaSapphire keskittyy paikallisten arvoketjujen kehittämiseen. Tämä mahdollistaa sekä paikallisten työpaikkojen luomisen että kaupallisen mittakaavan vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen käyttöönoton Ruotsissa ja Suomessa.

Hankkeiden arvioidaan tuottavan vuositasolla jopa 40 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa osaltaan Ruotsin ja Suomen tavoitteeseen lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lähitulevaisuudessa. Uusiutuvan energian tuotanto myös mahdollistaa myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset sekä pitkäaikaiset ja paikalliset työsuhteet hankekehitysalueilla.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Kumppanuutemme

Kumppanuutemme

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhdessä luotsaama SeaSapphire on ainutlaatuinen kumppanuus, joka edistää Ruotsin ja Suomen kelluvan merituulivoimapotentiaalin hyödyntämistä. Ruotsalainen Eolus on ollut yli 30 vuoden ajan Pohjoismaiden johtava tuulivoimakehittäjä. Irlantilainen Simply Blue Group on sinisen talouden johtava kehittäjä, joka on työskennellyt kelluvien merituulivoimapuistojen, aaltoenergian, sähköpolttoaineiden ja kestävän vesiviljelyn alalla jo kymmenen vuoden ajan.

Eolus

Johtava uusiutuvan energian kehittäjä

Eolus on yksi johtavista uusiutuvan energian kehittäjistä Pohjoismaissa. Eolus kehittää hankkeet esivaiheesta rakentamiseen ja operointiin. Eolus tarjoaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön hankkeiden kokonaiskapasiteetti on yli 17 gigawattia (GW).

www.eolusvind.com

Om Simply Blue Group

Varhaisen vaiheen kelluvan merituulen kehittäjä.

Simply Blue Group on lähtöisin Irlannin Corkista, ja tällä hetkellä yhtiöllä on toimistoja ympäri maailmaa. Simply Blue Group on johtava varhaisen vaiheen kehittäjä kestäville ja muutosvoimaisille merellisille hankkeille, jotka antavat myös yhteisöille mahdollisuuden hyötyä sinisestä taloudesta.

Simply Blue Groupin hankkeet kattavat kelluvan merituulienergian, aaltoenergian, sähköiset polttoaineet ja hiilen sidonnan ja varastoinnin (CCS) sekä kestävän vesiviljelyn. Simply Blue Groupin tavoitteena on lisätä tietoisuutta valtamerten potentiaalista, olla merellisten hankkeiden edelläkävijä ja tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa kestävän sinisen talouden ja yhteisöjen rakentamiseksi. Simply Blue Groupilla on yli 15 gigwatin (GW) edestä kelluvia merituulivoimahankkeita.

www.simplybluegroup.com
Tiimi

The SeaSapphire Tiimi

Jeremy Gault
Jeremy Gault

merituulivoiman projektipäällikkö

Lue lisää
Jeremy Gault
Jeremy Gault

merituulivoiman projektipäällikkö

Jeremy on kelluva merituuliprojektipäällikkö Irlannissa (Emerald- ja Western Star -projektit). Jeremy on työskennellyt meri- ja rannikkoalalla yli 25 vuotta ja yli 20 vuoden ajan johtanut erilaisia projekteja kestävän sinisen talouden areenalla. Hän on johtanut menestyksekkäästi monialaisia projekteja yhdistämällä tekniikan, soveltavan maan ja yhteiskuntatieteet. Sellaisenaan hänellä on huomattava kokemus ja tietämys siitä, miten teollisuus, virastot, virkamiehet ja hallitukset keräävät, kokoavat ja käyttävät tietoja. Tämä yhdistettynä kansainväliseen kokemukseen sidosryhmien osallistumistapahtumien järjestämisestä on johtanut häneen kansainväliseen käsitykseen meren kehityksestä, rannikko- ja merenhoidosta, tiedepolitiikasta ja käytännöistä. Jeremyllä on kaivostekniikan tutkinto Nottinghamin yliopistosta ja maisterintutkinto meren resurssien hallinnassa Heriot-Watt Universitystä.

Cornelia Hartman
Cornelia Hartman

merituulivoiman projektipäällikkö

Lue lisää
Cornelia Hartman
Cornelia Hartman

merituulivoiman projektipäällikkö

Cornelia Hartman aloitti Eoluksella 2023 vuoden elokuussa, ja työskentelee merituulivoiman projektipäällikönä Malmössa, Ruotissa. Ennen Eolukselle siirtymistään hän työskenteli ympräistökonsulttina ympäristölupien, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä projektin hallinan parissa infran, teollisuuden ja uusiutuvan energian saralla. Hänellä on suoritettuna Lundin yliopistosta ympäristötieteen maisterin tutkinto.

Joanna Moberg
Joanna Moberg

merituulivoiman projektipäällikkö

Lue lisää
Joanna Moberg
Joanna Moberg

merituulivoiman projektipäällikkö

Joanna Moberg aloitti Eolusella helmikuussa 2023 merituulivoiman projektipäällikkönä Malmössä. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt vanhempana ympäristökonsulttina meren infrastruktuurihankkeissa, mukaan lukien merituulivoima ja merikaapelit. Hänellä on kokemusta sekä kansallisista että kansainvälisistä lupaprosesseista.

Mats Goldberg
Mats Goldberg

Tekninen johtaja, Ruotsi ja Suomi

Lue lisää
Mats Goldberg
Mats Goldberg

Tekninen johtaja, Ruotsi ja Suomi

Mats on tekninen asiantuntija, jolla on 5 vuoden kokemus kelluvasta merituuli- ja synergialiiketoiminnasta Ruotsin tutkimuslaitoksessa (RISE) ja hän on mukana erilaisissa merituuliprojektien tutkimukseen liittyvissä projekteissa alustatekniikoista, verkon tasapainottamisesta, ohjausjärjestelmistä ja synergiset teknologiat. Ennen RISEen tuloaan Mats oli teknologiajohtaja ja suunnittelukonsultti Flowoceanissa, Siemens Gamesassa, GE:ssä ja Scanwindissä 10 vuoden ajan.

Timo Lotti
Timo Lotti

Offshore-projektipäällikkö

Lue lisää
Timo Lotti
Timo Lotti

Offshore-projektipäällikkö

Timo Lotti aloitti Eoluksessa toukokuussa 2023 ja työskentelee Offshore-projektipäällikkönä Espoossa. Ennen Eolukseen siirtymistään Timo työskenteli aaltoenergian startupissa operatiivisena ja projektijohtajana. Timolla on pitkä kokemus projektijohtamisesta meriteollisuudesta. Hän on suorittanut korkeakoulututkinnon automaatiotekniikasta ja liiketaloudesta.

Blogi/uutiset

Latest News & Press

SV SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire
SV Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
SeaSapphire