Kelluva tuulivoima

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Merialueiden monikäyttö

Merialueiden monikäyttö

Merituulivoimatuotannon yhteydessä voi viljellä merilevää, mikä edistää sekä ravinteiden että biomassan teollista tuotantoa.

Merilevän viljely voi mahdollistaa kestävästi tuotetun ja terveellisen ravinnonlähteen, jota voidaan hyödyntää useissa elintarvikkeissa. Merilevää voidaan käyttää myös biopolttoaineiden tuotantoon. Merilevä kasvaa nopeasti, sitoo hiiltä, fosforia ja nitraatteja sekä tuottaa happea. Lisäksi sillä on negatiivinen hiilijalanjälki.

SeaSapphiren tavoitteena on selvittää yhdessä paikallisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa merituulipuistojen alueiden hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä Itämeren soveltuvuutta merilevän viljelyyn.


Kelluva tuulivoima

Kelluva tuulivoima

Kelluvia tuulivoimalaperustuksia käytetään yleensä syvissä vesissä, joissa kiinteä meriperustus ei ole taloudellisesti kannattavaa. WindEurope on arvioinut, että 80 prosenttia Euroopan tuuliresursseista on yli 60 metrin syvyydessä. Kelluvat ratkaisut tulevatkin olemaan keskeisessä roolissa merituulivoiman hankekehityksessä monissa maissa, kuten Ruotsissa ja Suomessa.

Kelluvan merituulivoiman etuna on se, että merituulivoimapuistot voidaan sijoittaa kauemmaksi rannikosta. Siellä tuuliolosuhteet ovat useimmiten paremmat, mutta haitat maisema- ja ympäristövaikutusten osalta sekä merenkululle ja kalastukselle ovat pienemmät.

SeaSapphiren neljä hanketta luovat myös merkittäviä kaupallisia ja teollisia hyötyjä Ruotsille ja Suomelle, esimerkiksi teknologiteollisuudelle. Samalla maat hyötyvät kelluvan merituulivoimamarkkinan ennakoidusta kasvusta.

Spain’s
objectives
for 2030:
1-3GW
Portugal's
objectives for the following years:
6-8GW
IBW’s
objectives:
Multi-gigawatts

(hundreds of thousands of homes)
Potential maritime area for floating offshore wind
8,000km2
Tuotetun energian käyttömahdollisuudet

Tuotetun energian käyttömahdollisuudet

Yhtenä SeaSapphiren tavoitteena on myös tutkia synteettisten polttoaineiden tuotannon mahdollisuuksia hankealueiden läheisyydessä. Tutkimuksia tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Sähköpolttoaineet ovat yhteensopivia nykypäivän polttomoottoreiden kanssa, ja niitä voidaankin käyttää "drop-in"-polttoaineina raskaassa liikenteessä sekä kemikaalien tuotannossa. Sähköpolttoaineet mahdollistavat olemassa olevan energiainfrastruktuurin hyödyntämisen siirryttäessä fossiilisista kestävään polttoaineen tuotantoon ja varastointiin. Sähköpolttoaineet tukevat myös sähköverkkoinfrastruktuurin vakautta tuomalla joustoa uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamaan vaihteluun.

Synteettiset polttoaineet ovat yhteensopivia nykypäivän polttomoottoreiden kanssa, ja niitä voidaankin käyttää "drop-in"-polttoaineina raskaassa liikenteessä sekä kemikaalien tuotannossa. Ne myös mahdollistavat olemassa olevan energiainfrastruktuurin hyödyntämisen siirryttäessä fossiilisista kestävään polttoaineen tuotantoon ja varastointiin. Synteettiset polttoaineet tukevat myös sähköverkkoinfrastruktuurin vakautta tuomalla joustoa uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamaan vaihteluun.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90