Projektit

Etusivu

SeaSapphire on Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama yhteisyritys, joka selvittää edellytyksiä rakentaa neljä kelluvaa merituulivoimapuistoa Ruotsiin ja Suomeen. Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa hiilidioksidivapaata sähköä sekä tarjota uusia ratkaisuja, joiden avulla Ruotsi ja Suomi voivat edetä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja vastata kasvavaan sähkön kysyntään.

SeaSapphire vastaa kokonaisuudessaan 4–10 gigawatin (GW) kapasiteetin hankekehityksestä. Yhteisyrityksen kelluvat merituulivoimapuistot ovat Herkules, Skidbladner ja Wellamo. Hankkeiden ollessa luvitusvaiheessa SeaSapphire keskittyy paikallisten arvoketjujen kehittämiseen. Tämä mahdollistaa sekä paikallisten työpaikkojen luomisen että kaupallisen mittakaavan vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen käyttöönoton Ruotsissa ja Suomessa.

Hankkeiden arvioidaan tuottavan vuositasolla jopa 40 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa osaltaan Ruotsin ja Suomen tavoitteeseen lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lähitulevaisuudessa. Uusiutuvan energian tuotanto myös mahdollistaa myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset sekä pitkäaikaiset ja paikalliset työsuhteet hankekehitysalueilla.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90

Hankekehityksen tavoitteet

01 -

Hankkeet tuottavat vuositasolla jopa 40 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa energiaa. Ruotsin ja Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteeettia yhteensä noin 240 terawattituntia vuoteen 2045 mennessä.

02 -

Selvitämme vaihtoehtoisia ja kestäviä keinoja hyödyntää tuotettua energiaa ja merituulivoimapuistojen tarvitsemaa merialuetta. Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten tutkimusorganisaatioiden, innovaatioaloitteiden, korkeakoulujen  ja teollisten toimijoiden kanssa tutkiaksemme sähköpolttoaineiden, hiilidioksidinpoiston (CDR) ja merilevän viljelyn eri mahdollisuuksia.

03 -

Olemme sitoutuneet kehittämään kestäviä ja muutosvoimaisia merituulivoimahankkeita. Haluamme myös, että paikallisyhteisöt voivat hyötyä hankkeista. Sitoudumme jatkuvaan ja avoimeen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa, jotta voimme mahdollistaa esimerkiksi kelluvaan merituulivoimaan liittyvien paikallisten työpaikkojen ja arvoaketjujen syntymisen. Lisäksi selvitämme merialueiden ja tuotetun energian erilaisia käyttötapoja.