Floating Wind

Herkules

Sweden
Herkules FI
Project Status
Active
Partners
No items found.
Project Wesbite

Merituulivoimapuisto Herkules

SeaSapphire selvittää merituulivoimapuiston perustamisen edellytyksiä Itämerelle, Ruotsin talousalueelle. Suunnitteilla oleva puisto kattaa enintään 121 kelluvaa tuulivoimalaa noin 60 kilometriä Gotlannista kaakkoon. Vuotuisen sähköntuotannon arvioidaan olevan 13 terawattituntia (TWh), joka kotitaloussähköksi muunnettuna vastaa miljoonien kesäasuntojen tarvetta.

Herkules-tuulivoimapuisto tulee koostumaan tuuliturbiineista, jotka asennetaan pohjaan ankkuroitaville kelluville perustuksille. Alueelle haetaan lupia tuulivoimaloille, joiden maksimikorkeus on enintään 360 metriä.

Hankealue on valittu pääsuuntaselvityksen pohjalta, joka perustuu mm. vastakkaisista intresseistä, sähköntarpeesta sekä biologisista ja geologisista olosuhteista.

Merituulivoimapuiston perustaminen hankealueelle edesauttaa huomattavasti kansallisten ja alueellisten uusiutuvan energiatuotannon rakennustavoitteiden saavuttamista. Kasvava energiantuotanto alueella voi myös laskea sähkön hintaa sekä kehittää alueen elinkeinoelämää ja edistää siirtymää sähköistyvään yhteiskuntaan.

Hankkeen dokumentaatio ruotsiksi:

Herkuleksen konsultaatiosiakirja

Nopeat faktat:

Nimi: Herkules-tuulivoimapuisto
Tuulivoimaloiden lukumäärä: enintään 121 kpl
Vuotuinen sähköntuotanto: 13 TWh
Asennettu teho: 1–2,4 GW
Hankkeen pinta-ala: 1 000 km2