Flytande Havsbaserad Vindkraft

Herkules

Sweden
Herkules SV
Project Status
Aktiva
Partners
No items found.
Project Wesbite

Herkules vindkraftspark

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 121 flytande vindkraftverk cirka sex mil sydost om Gotland. Elproduktionen beräknas till 13 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Herkules vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Projektdokumentation:

Samrådsunderlag Herkules

Snabba fakta

Namn: Herkules vindkraftspark
Antal verk:
max 121 st.
Årlig elproduktion:
ca. 13 TWh
Installerad effekt:
1–2,4 GW
Areal projektområde:
ca 1 000 km2