Floating Wind

Skibladner

Sweden
Skidbladner FI
Project Status
Active
Partners
No items found.
Project Wesbite

Merituulivoimapuisto Skibladner

SeaSapphire selvittää merituulivoimapuiston perustamisen edellytyksiä Itämerelle, Ruotsin talousalueelle. Suunnitteilla oleva puisto kattaa enintään 111 kelluvaa tuulivoimalaa reilun 20 kilometrin alueella Gotska Sandön saarelta pohjoiseen.

Vuotuisen sähköntuotannon arvioidaan olevan 11,7 terawattituntia (TWh), joka vastaa kotitaloussähköksi muunnettuna miljoonien kesäasuntojen tarvetta.

Skibladner-hanke tulee koostumaan tuuliturbiineista, jotka asennetaan pohjaan ankkuroitaville kelluville perustuksille. Alueelle haetaan lupia tuulivoimaloille, joiden maksimikorkeus on enintään 360 metriä.

Hankealue on valikoitunut pääsuuntaselvityksen pohjalta, joka perustuu mm.vastakkaisista intresseistä, sähköntarpeesta sekä biologisista ja geologisista olosuhteista.

Merituulivoimapuiston perustaminen hankealueelle edesauttaa huomattavasti kansallisten ja alueellisten uusiutuvan energiatuotannon rakennustavoitteiden saavuttamista. Kasvava energiantuotanto alueella voi myös laskea sähkön hintaa sekä kehittää alueen elinkeinoelämää ja edistää siirtymää sähköistyvään yhteiskuntaan.

Hankkeen dokumentaatio (ruotsiksi):

Skidbladnerin konsultaatioasiakirja

Nopeat faktat:

Nimi: Skidbladner-tuulivoimapuisto
Tuulivoimaloiden lukumäärä: enintään 111 kpl
Vuotuinen sähköntuotanto: 11.7 TWh
Asennettu teho: 1–2.2 GW
Projektin pinta-ala: 1,400 km2