Skidbladner

Sverige
Skidbladner SV
Project Status
Projektstatus
Hankkeen tila
Aktiva
Project Documentation
Projektdokumentation
Hankeasiakirjat
Feedback Form
Feedback Form
Feedback Form
Project Wesbite
Project Wesbite
Project Wesbite
Team Members
Kontakt
Tiimin jäsen
Cornelia Hartman
Cornelia Hartman

Offshore Project Manager

projektledare inom havsbaserad vindkraft

merituulivoiman projektipäällikkö

cornelia.hartman@seasapphire.com
Partners
Partners
Partners
No items found.

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 147 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Skidbladner vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.


Facts & Figures

Fakta och bilder

Faktat lyhyesti

Technical Design - Skidbladner
Technical Design
Teknisk design
Tekninen Design

Approximately 147 floating wind turbines with maximum height of 360 m.

Parken omfattar upp till 147 flytande vindkraftverk med maximalt höjd på 360 m.

Kattaa 147 kelluvaa tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 360 metriä.

Renewable Energy Production - Skidbladner
Renewable Energy Production
Fornybar elproduktion
Uusiutuvan sähköntuotanto

1 - 2.2 GW > 11.7 TWh of electricity produced by Skidbladner Floating Wind per year.

Skidbladner vindkraftspark 1 – 2.2 GW > Årlig elproduktion på 11,7 TWh.

Skidbladner-tuulivoimapuisto 1 – 2.2 GW > Sähkön vuosituotanto 11,7 TWh.

Distance to the Coast - Skidbladner
Distance to the Coast
Avstånd från kust
Etäisyys rannikolta

The project will be located approx. 20 km north of the island Gotska Sandön.

Vindkraftsparken är belägen drygt två mil norr om Gotska Sandön.

Tuulivoimalaitos sijaitsee reilun 20 kilometrin etäisyydellä Gotska Sandöstä pohjoiseen.

Covered Area - Skidbladner
Covered Area
Projektområde
Hankealue

The project will cover an area of approximately 1,400 km2.

Projektet kommer att täcka en yta på cirka 1 400 km2.

Hankkeen pinta-ala on noin 1 400 km2.