Flytande Havsbaserad Vindkraft

Skidbladner

Sweden
Skidbladner SV
Project Status
Aktiva
Partners
No items found.
Project Wesbite

Skidbladner vindkraftspark

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 111 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Skidbladner vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Projektdokumentation:

Samrådsunderlag Skidbladner

Snabba fakta

Namn: Skidbladner Vindkraftspark
Antal verk
: max 111 st.
Årlig elproduktion:
11,7 TWh
Installerad effekt:
1–2,2 GW
Areal projektområde:
1 400 km2
Projektområde: 1 400 km2