Flytande Havsbaserad Vindkraft

Wellamo

Finland
Wellamo SV
Project Status
Aktiva
Partners
No items found.
Project Wesbite

Wellamo Floating Wind utvecklas av SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group. Utredningsområdet ligger i Bottniska viken utanför regionen Satakunta, ca 90 km från kusten. Den planerade vindkraftsparken ligger i Finlands ekonomiska zon.

Projektområdet är ungefär 1000 km2 stort. Inom området planeras ca 100 vindkraftverk med en total höjd om maximalt 360 m att installeras. Den installerade kapaciteten optimeras till ca 2 000 MW, vilket innebär ett tillskott på upp till 8–9 TWh förnybar el in till det finska elnätet.

I framtiden väntas elkonsumtionen öka i takt med att transport, värme och industri ska elektrifieras. Flera betydande och elintensiva industrier ligger i regionen Satakunta, till exempel ståltillverkning, pappersbruk och processindustrier

Historien om Wellamo

Wellamo är vattnets, sjöarnas och havets gudinna inom finsk mytologi, och hon kontrollerar stormarna och vågorna. Fiskare tillber Wellamo för god fiskelycka.

Snabba fakta

  • Namn: Wellamo Offshore
  • Antal turbiner: 100
  • Typ av fundament: Floating
  • Elanslutning: TBC
  • Årlig elproduktion: 8-9 TWh
  • Installerad effekt: 2 000 MW
  • Projektområde: 1 000 km2