Flytande havsbaserad vindkraft i Östersjön

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
SeaSapphire

Om SeaSapphire

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, utvecklar havsbaserad flytande vindkraft i Östersjön. Med banbrytande och beprövad teknik för havsbaserad flytande vindkraft vill vi producera koldioxidfri el i fyra vindkraftsparker i Sverige och Finland. Utvecklingen syftar till att vara en språngbräda för Sveriges och Finlands gröna omställning och möta den ökande efterfrågan på el.

SeaSapphire planerar utvecklingen av fyra havsbaserade vindkraftsparker. Herkules och Skidbladner i Sverige och Wellamo samt ett ännu oannonserat projekt i Finland. Projekten befinner sig i ansökningsfas och parallellt läggs stort fokus på utveckling av försörjningskedjan för att tillhandahålla möjligheter för lokalt jobbskapande och kommersiell användning av energin som skapas för både Finland och Sverige.

Projekten beräknas producera upp till 40TWh/år vilket bidrar till att hjälpa Sveriges och Finlands behov av ökad energiproduktion och samtidigt maximeras de ekonomiska fördelarna och skapar långsiktiga näringslivsutveckling i lokalsamhället.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Partnerskapet

Om partnerskapet

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett starkt samarbete mellan två ledande aktörer där Eolus bidrar med över 30 års erfarenhet av vindkraftsutveckling i Norden och Simply Blue Group bidrar med tio års global expertis i utveckling av ”Blå ekonomi” projekt; flytande havsbaserad vindkraft, vågenergi, biobränslen och hållbart vattenbruk. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige och Finland fossilfria genom att utveckla flytande havsbaserade vinparker.

Om Eolus

Pionjärer i ständig utveckling

Eolus är en av de ledande utvecklarna av förnybar energi i Norden och är aktiv i hela värdekedjan från utveckling av gröna fältprojekt till byggnation och drift av förnybara projekt.

Eolus erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringar i Norden och Baltikum, Polen och USA. Den totala projektportföljen uppgår till över 17 GW.

www.eolusvind.com

Om Simply Blue Group

Utvecklare av flytande havsbaserad vindkrafti tidiga skeden

Simply Blue Group, med huvudkontor i Cork (Irland) och med kontor runt om i världen, är en ledande utvecklare av hållbara och transformativa marina projekt i tidiga skeden.

Simply Blue Group jobbar med haven och gör det möjligt för samhällen att dra nytta av ”blå tillväxt”. Vårt kall är att öka medvetenheten om havens potential, bana väg för marin projektutveckling och samarbeta med partners för att bygga en hållbar blå ekonomi som bidrar till samhällsutvecklingen. Simply Blue Group har en portfölj av flytande vindkraftsprojekt på mer än 15GW

www.simplybluegroup.com
Team

SeaSapphire Teamet

Jeremy Gault
Jeremy Gault

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Läs mer
Jeremy Gault
Jeremy Gault

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Jeremy är en projektledare för flytande vindkraft till havs i Irland (Emerald och Western Star-projekt). Jeremy har arbetat inom havs- och kustdomänen i över 25 år och i över 20 år har han lett en rad projekt inom den hållbara blå ekonomin. Han har framgångsrikt hanterat tvärvetenskapliga projekt genom att överbrygga teknik, tillämpad jord och samhällsvetenskap. Som sådan har han stor erfarenhet och kunskap om hur informationen samlas in, sammanställs och används av industri, myndigheter, tjänstemän och myndigheter. Detta, tillsammans med hans internationella erfarenhet av att arrangera evenemang för intressentengagemang, har lett till att han fått en internationell inblick i marin utveckling, kust- och havsförvaltning, vetenskapspolicy och praxis. Jeremy har en examen i gruvteknik från University of Nottingham och en magisterexamen i Marine Resource Management från Heriot-Watt University.

Cornelia Hartman
Cornelia Hartman

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Läs mer
Cornelia Hartman
Cornelia Hartman

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Cornelia Hartman började på Eolus i augusti 2023 och arbetar som projektledare inom havsbaserad vindkraft i Malmö, Sverige. Sedan tidigare har hon arbetat som miljökonsult med miljötillstånd, MKB och projektledning för olika projekt inom både infrastruktur, industri och förnybar energi. Hon har en magisterexamen i miljövetenskap från Lunds universitet.

Joanna Moberg
Joanna Moberg

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Läs mer
Joanna Moberg
Joanna Moberg

projektledare inom havsbaserad vindkraft

Joanna Moberg började på Eolus i februari 2023 och arbetar som projektledare för havsbaseradvindkraft, baserad på Eolus kontor i Malmö. De senaste 6 åren har hon arbetatsom senior miljökonsult inom marina infrastrukturprojekt, inklusive havsbaseradvindkraft, exportkablar och -ledningar. Hon har gedigen erfarenhet avtillståndsprocessen ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.

Mats Goldberg
Mats Goldberg

Teknisk chef i sverige och finland

Läs mer
Mats Goldberg
Mats Goldberg

Teknisk chef i sverige och finland

Mats är en teknisk expert med 5 års erfarenhet som ansvarig för flytande havsvind och synergiverksamhet vid Sveriges Forskningsinstitut (RISE) engagerad i olika projekt relaterade till forskning kring havsbaserade vindprojekt, allt från plattformsteknologier, nätbalansering, styrsystem och synergetiska tekniker. Innan han började på RISE var Mats CTO och ingenjörskonsult på Flowocean, Siemens Gamesa, GE och Scanwind i 10 år.

Timo Lotti
Timo Lotti

projektledare

Läs mer
Timo Lotti
Timo Lotti

projektledare

Timo Lotti on työskennellyt Eolus Finland Oy:ssä toukokuusta 2023 alkaen Offshore Projektipäällikkönä. Timon asemapaikka on Espoo.  Ennen Eolukselle siirtymistä Timo työskenteli aaltoenergiaa kehittävässä yrityksessä operatiivisena johtajana. Timolla on pitkä kokemus projektijohtamiseta erityisesti Marine-teollisuudessa. Hänellä on korkeakoulututkinnot sekä automaatiotekniikasta että kaupan ja hallinnon alalta.

Blogg/nyheter

Nyheter och pressmeddelanden

SV SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire
SV Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
SeaSapphire