Flytande havsbaserad vindkraft

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Havsomraden

Alternativanvändning av havsområdet

Tång- och algodlingar kan ge en hållbar och hälsosam ny näringskälla som enkelt kan införlivas i de flesta livsmedel och som dessutom kan användas för produktion av biobränslen.  Tång växer snabbt, fixerar koldioxid, fosfor och nitrater och producerar syre, vilket ger negativt koldioxidavtryck.

En havsbaserad vindkraftspark kan hysa tångodlingar och bidra till uppbyggnaden av en industri för både näringsämnen och biomassa som kan användas för produktion av biobränslen.

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, har som målsättning att utforska möjligheten att använda det marina utrymmet i parkerna för tångodling och kommer att arbeta med lokala företag, universitet och forskare för att utvärdera potentialen i Östersjön.

Flytande havsbaserad vindkraft

Flytande havsbaserad vindkraft

Flytande fundament för havsbaserad vindkraft används på djupa vatten där fasta fundament inte längre är ekonomiskt genomförbara. WindEurope uppskattar att 80 procent av vindresursen i Europa ligger i vatten som är djupare än 60 meter. Därför kommer flytande vindkraft att spela en nyckelroll i utvecklingen av havsbaserad vindkraft i många länder, inklusive Sverige och Finland.

En ytterligare fördel med flytande vind är att vindkraftparkerna kan placeras längre utanför kusten där vindförhållandena i de flesta fall är bättre, störningarna på sjöfart och fiske är mindre, miljöpåverkan är lägre och den visuella störningen är mindre.

De fyra projekten syftar till att ge storskaliga kommersiella och industriella fördelar för Sverige och Finland genom möjligheten att etablera en tillväxtindustri för tillverkning, montering och service av flytande vindkraftsteknik som kan innebära både arbetstillfällen och lokala kompetenslyft.

Spain’s
objectives
for 2030:
1-3GW
Portugal's
objectives for the following years:
6-8GW
IBW’s
objectives:
Multi-gigawatts

(hundreds of thousands of homes)
Potential maritime area for floating offshore wind
8,000km2
Producerad Energi

Alternativ användning av producerad energi

SeaSapphire har ambitionen att utforska etableringen av biobränsleproduktion nära vindkraftparkerna i samarbete med lokala intressenter.  Biobränslen kan produceras med el som genereras av vindkraftparker samt koldioxid från luft och vatten. Till skillnad från konventionella bränslen släpper de inte ut ytterligare koldioxid och är klimatneutrala.

Tack vare biobränslens kompatibilitet med dagens förbränningsmotorer kan biobränslen delvis blandas in i icke förnyelsebara bränslen, vilket gör det möjligt att återanvända befintlig olje- och gasinfrastruktur från fossilbaserade bränslen, till hållbar bränsleproduktion och lagring. Detta gör det möjligt att hantera begränsningar i kapaciteten på elnätet samt öka planerbarheten i energiproduktionen vilket skapar ett positivt bidrag på flexibilitetsmarknaden.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90