Projekten

Om SeaSapphire

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, utvecklar havsbaserad flytande vindkraft i Östersjön. Med banbrytande och beprövad teknik för havsbaserad flytande vindkraft vill vi producera koldioxidfri el i fyra vindkraftsparker i Sverige och Finland. Utvecklingen syftar till att vara en språngbräda för Sveriges och Findlands gröna omställning och möta den ökande efterfrågan på el.

SeaSapphire planerar utvecklingen av fyra havsbaserade vindkraftsparker. Herkules och Skidbladner i Sverige och Wellamo samt ett ännu oannonserat projekt i Finland. Projekten befinner sig i ansökningsfas och parallellt läggs stort fokus på utveckling av försörjningskedjan för att tillhandahålla möjligheter för lokalt jobbskapande och kommersiell användning av energin som skapas för både Finland och Sverige.

Projekten beräknas producera upp till 40TWh/år vilket bidrar till att hjälpa Sveriges och Finlands behov av ökad energiproduktion och samtidigt maximeras de ekonomiska fördelarna och skapar långsiktiga näringslivsutveckling i lokalsamhället.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90

Projektets mål

01 -

SeaSapphire kommer att kunna bidra med upp till 40TWh/år till Sveriges och Finlands energibehov som uppskattas behöva ett tillskott på 240TWh  år 2045 för att nå omställningsmålen.

02 -

Vi kommer att undersöka alternativa och hållbara sätt att använda den producerade energin och det marina utrymme som används av parkerna.  Vi söker samarbete med forskningsorganisationer, innovationsinitiativ, universitet och industrier för att utforska potentialen för bland annat biobränslen, Carbon Dioxide Removal (CDR) och tångodling.

03 -

Vi vill utveckla hållbara och transformativa projekt, arbeta med haven och göra det möjligt för lokalsamhället att dra nytta av projekten. Vi åtar oss att främja kontinuerlig och stark samverkan med intressenter och närsamhället för att utveckla hållbara arbetstillfällen och leveranskedjor relaterade till flytande havsbaserad vindkraft samt utforska alternativ användning av energiproduktionskapacitet och användning av marint utrymme.